قيمتهاي جديد وام 18 ميليوني مسكن در بازار

دوشنبه ، 25 آذر 1387 ، 14:31

قيمت وام 18 ميليوني مسكن در بازار طي يك ماه گذشته با افزايش تقاضا و نوعي بورس بازي از سوي دفاتر روند صعودي به خود گرفته و موجب شده تا بهاي آن نسبت به ماههاي گذشته تقويت شود.

به گزارش خبرنگار  فارس، اگر چه انتظار مي‌رود قيمت وام 18 ميليوني مسكن در بازار تهران به دليل ركود حاكم بر بازار مسكن بايد كاهش يابد ، اما دفاتر و برخي بنگاه‌هاي مسكن به تازگي با ايجاد نوعي بورس بازي قيمت‌ها را تا حدودي نسبت به ماههاي گذشته بالا برده‌اند.


بنابراين گزارش، قيمت وام 18 ميليوني مسكن براي افرادي كه داراي گواهي كسر از حقوق هستند از 2 ميليون و 500 هزار تومان تا 2 ميليون و 700 هزار تومان است.
گزارش خبرنگار ما از سطح شهر تهران حاكي است كه پايين‌ترين قيمت وام مسكن در بازار مربوط به مناطق شرق و جنوب تهران و بالاترين قيمت نيز مربوط به مركز شهر تهران است.


بنابراين گزارش ، قيمت وام 18 ميليوني مسكن براي متقاضياني كه داراي گواهي كسر از حقوق نيستند نيز به طور متوسط بين دو ميليون و 200 هزار تومان تا 2 ميليون و 300هزار تومان است.


تمام هزينه‌هاي دفاتر اسناد رسمي، كارشناسي و ارزيابي بانك نيز برعهده خريدار وام مسكن است كه با اين حساب هزينه خريد يك وام 18 ميليوني مسكن با دارا بودن گواهي كسر از حقوق از دو ميليون و 700 هزار تومان تا 3 ميليون تومان خواهد بود.


قيمت وام 12ميليوني مسكن نيز با گواهي كسر از حقوق براي متقاضياني كه گواهي كسر از حقوق ندارند يك ميليون و 300 هزار تومان است.

منبع: خبرگزاری فارس

► بانك هاي خصوصي شرايط عبور از تحريم اقتصادي را مهيا مي كنند
موسسه مالي و اعتباري سينا عملا به ساتنا پيوست ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر