بنر

آیا شرکت شما تحمل یک مدیر خودرای را دارد؟

چهارشنبه ، 12 شهریور 1393 ، 13:30

مدیران با اعتماد به نفس بالا بی باک و خلاق هستند، اما در عین حال مستعد انجام و تکرار اشتباه نیز هستند.

مدیران با اعتماد به نفس بالا بی باک و خلاق هستند، اما در عین حال مستعد انجام و تکرار اشتباه نیز هستند.شرکت ها گاهی دچار اشتباه می شوند، از خطاهای کوچک هنگام تولید تا خطای عظیمی مانند فاجعه هسته ای فوکوشیما دائیچی؛ اشتباهات می توانند ناگهانی و بسیار بی رحمانه بروز کنند و این امری بدیهی است.شرکت ها به این عکس العمل منفی پاسخ های متفاوتی می دهند.

بعضی از آنها با بازنگری ریشه ای در فرآیند های تولید یا سرمایه گذاری های جایگزین در تحقیق و توسعه، فراخوان تولیدات و کاهش فروش را در پیش می گیرند، درحالی که بعضی دیگر از شرکت ها تنها تغییرات بسیار جزئی اعمال می کنند. تصمیم نهایی در مورد چگونگی واکنش شرکت، در واقع بازتابی از عکس العمل مدیر آن شرکت خواهد بود و نشان دهنده این است که آیا آن اشتباه دوباره تکرار خواهد شد یا نه.

تکرار مجدد تمامی اشتباهات

مدیران سختکوش، اشتباهات خود، چگونگی انتقاد از شرکت و آنچه برای بهتر شدن باید انجام دهند را مورد ارزیابی قرار می دهند. آنها اشتباهات را به عنوان درسی با ارزش می پذیرند و به راه خود ادامه می دهند. مدیرانی که به بازخورد توجهی ندارند، آنهایی که باور ندارند یک اشتباه نتیجه آن چیزی است که آنان باید تحت کنترل درمی آوردند و آن اشتباه را پیامد نیرو های خارجی و تصادفی می دانند، کسانی هستند که همان اشتباهات را مدام تکرار می کنند تا زمانی که به آن شرکت آسیب بزنند.

روابط مبتنی بر میزان کارآیی یک مدیر

تا به امروز، تحقیقات بسیار اندکی در مورد خصوصیات مدیرانی که به دنبال درک بهتری از اینکه چرا شرکت ها همانند مدیرانشان رفتار می کنند، انجام شده است. در این تحقیق چگونگی تاثیرگذاری اعتماد به نفس بیش از حد یک مدیر روی فعالیت های شرکت خصوصا در حوزه ای که شرکتش بازخوردهای اصلاحی را مورد توجه و پیگیری قرار می دهد بررسی می کنیم. اعتماد به نفس بالا، یکی از داغ ترین مباحث مطالعاتی است و به حوزه ای اشاره دارد که افراد میزان دانش و قدرت تشخیص خود را بیش از حد ارزیابی می کنند. به طور کلی افراد با اعتماد به نفس بالا خوش بینند و احتمال انجام هر گونه اشتباه از سوی خود را دست کم می گیرند. افراد با اعتماد به نفس بالا مانند افرادی که در انجام کاری موفق هستند یا پیش بینی شان درست از آب در می آید، تمایل دارند که به خود ببالند. اگرچه، به محض شکست خوردن یا غلط از آب درآمدن پیش بینی هایشان، تقصیر را به گردن بخت و اقبال می اندازند. همانند تمامی موارد وجود سوءرفتار در افراد، وسعت و ماهیت اعتماد به نفس کاذب نیز به طور محسوسی متغیر است. درحالی که مستندات پیشین اعتماد به نفس بالا را به فراوانی اهداف شرکت، اندازه مالکیت و ریسک پذیری مرتبط می سازد، اما ما به دنبال چگونگی تاثیر سطوح مختلف اعتماد به نفس بالای مدیران عالی رتبه بر میزان آمادگی آنها در به کارگیری بازخورد های اصلاحی به منظور ارتقای کیفیت پیش بینی های مدیریتی هستیم و در این راه بیش از ۳۰۰ مدیر را در طول ۱۵ سال در زمینه پیش بینی مورد بررسی قرار داده ایم.

بی اعتنایی به بازخورد

راه های متفاوتی برای سنجش و اندازه گیری اعتماد به نفس بالا وجود دارد. به منظور اطمینان از صحت یافته ها، اعتماد به نفس بالا را از سه راه مختلف مورد بررسی قرار می دهیم: همان طور که انتظار می رفت، مدیران با اعتماد به نفس بیش از حد، هنگام پیش بینی درآمد های آتی، چندان به اشتباهات پیشین توجه نمی کنند. نادیده گرفتن این بازخورد در طول زمان، منجر به بهبودی جزئی در دقت پیش بینی آنها در مقایسه با همکاران با اعتماد به نفس پایین می شود.یافته ها نشان می دهند که اگر خطای قابل توجهی رخ دهد، مدیران دارای سطوح پایین اعتماد به نفس، غالبا از پیش بینی های داوطلبانه خودداری می کنند. این در حالی است که مدیران با اعتماد به نفس بالا بدون در نظر گرفتن اشتباهات پیشین به پیش بینی های منظم ادامه می دهند که با خصوصیت تصادفی در نظر گرفتن خطاهای پیشین از سوی مدیر یا رخ دادن آنها در فاصله زمانی خاص سازگار است. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داده که رابطه منفی بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر و بهبود دقت پیش بینی زمانی که یک دوره طولانی بین تاریخ پیش بینی مدیریت و پایان سال مالی وجود داشته باشد، شدت بیشتری خواهد داشت. این امر حاکی از آن است که مدیران با اعتماد به نفس بالا این قابلیت را دارند که همواره عوامل خارجی را مقصر بدانند و حتی احتمال اینکه از اشتباهات خود درس بگیرند نیز کم است. این نتایج را می توان فراتر از چارچوب پیش بینی های درآمد شرکت در نظر گرفت. انتظار می رود شرکت های دارای مدیران با اعتماد به نفس بالا زمان مواجهه با حوادث بزرگ یا تخلفات گسترده، بسیار آهسته تر واکنش نشان دهند و احتمال اینکه اتفاقات را به بدشانسی، بخش های خارجی مانند مشتریان، عرضه کنندگان یا «کارمندان مخرب» در شرکت نسبت دهند، زیاد است. با تغییر دادن مقصر، احتمال اینکه ریشه اشتباهات مشخص شود کمتر می شود و بنابراین احتمال تکرار آنان بیشتر خواهد شد.

جذابیت یک رهبر با اعتماد به نفس بالا

هنگام استخدام مدیرعامل جدید، شرکت ها تلاش می کنند تا یک منجی استخدام کنند. فردی که فراتر از یک فرد عادی باشد. اما بسیار محتمل است که رهبران کاریزماتیک با موفقیت های بالا، بسیار خود رای باشند.در برخی شرایط، ممکن است این امر مزیت هایی برای شرکت به همراه داشته باشد. در حقیقت، ممکن است موقعیت هایی وجود داشته باشد که سطح بالایی از اعتماد به نفس کاذب، یک ویژگی مطلوب در مدیران ارشد یک شرکت به حساب آید. پشتیبانی کردن مدیر خود رای از یک محصول یا استراتژی که در ابتدا ناموفق است، ممکن است به ترویج فرهنگ نوآوری در شرکت کمک کند. گرچه خوش بینی مدیر می تواند یک محیط کاری پر انرژی و مثبت را خلق کند اما ممکن است با هزینه هایی همراه باشد. همان طور که در این مقاله ذکر شد، مدیران با اعتماد به نفس بالا تمایل کمتری به پاسخگو بودن در برابر بازخوردهای اصلاحی دارند و در نتیجه این شرکت ها به احتمال زیاد بار دیگر همان اشتباهات را مرتکب می شوند.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================

 

► مشاغلی برای آدم های خوشحال
رتبه 152 از کسب و کار ایران در بانک جهانی ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر