بنر

بانك مركزي بر سر دوراهي صدور كارت‌هاي اعتباري

دوشنبه ، 30 دی 1387 ، 15:12

عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با اشاره به ارائه پيشنهادي مبني بر صدور كارتهاي اعتباري با مبلغ نامحدود در قالب عقد نسيه اقساطي، گفت: بانك مركزي تا كنون مجوز صدور اين كارت را نداده و از طرفي بانكها هم روش خريد دين يا قرض‌الحسنه را نمي‌پذيرند.

سيد عباس موسويان درباره چگونگي وضعيت صدور كارت هاي اعتباري، اظهار داشت: صدور كارت هاي اعتباري در مرحله تصميم گيري است و كميته مشورتي بانكداري اسلامي در بانك مركزي دو پيشنهاد براي صدور اين كارت ها ارائه كرده كه يكي با محوريت قرض الحسنه‌اي و ديگري با محوريت نسيه اقساطي است.


وي افزود: در صورتي كه كارت هاي اعتباري بر اساس قرارداد فروش نسيه يا مرابحه باشد، سقف پرداخت اين كارت ها نامحدود است و بانك ها نيز منابع كافي براي اجراي اين قراردادها در اختيار دارند.


عضو كارگروه بانكداري بدون ربا، گفت: در صورتي كه كارت هاي اعتباري بر اساس خريد دين يا قرض الحسنه اي باشد، سقف پرداخت آن تا يك ميليون تومان است و منابع محدودي براي بانك ها وجود دارد.


موسويان در پاسخ به اين سؤال كه آيا در حال حاضر بانك ها كارتي را با اين دو رويكرد صادر كرده اند؟، گفت: طرح صدور كارت هاي اعتباري عملاً اجرا نشده ولي در بانك هاي خصوصي از جمله پارسيان و سامان اين كارت ها با محوريت فروش نسيه اجرا شده است.


وي در ادامه گفت: بانك كشاورزي نيز به صورت آزمايشي كارت هايي را با رويكرد فروش نسيه صادر كرده است.


عضو كارگروه بانكداري بدون ربا در پايان تصريح كرد: كارت هاي اعتباري با محوريت فروش نسيه راهي است كه بانك مركزي مجوز اجراي آن را نداده و روش خريد دين يا قرض الحسنه را نيز بانك ها نمي پذيرند و بنابراين بانك مركزي در حال بررسي اين دو طرح و اجراي يكي از آنها مي باشد.

منبع: خبرگزاری فارس

 

► تغيير سياست‌هاي پولي با چراغ خاموش
11 شعبه جديد در بانک پاسارگاد فعال خواهد شد ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر