بانک صادرات - حساب های دو منظوره سپهر

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:06

 

سیستم حساب های دو منظوره بانک صادرات ایران

سیستم حساب های دو منظوره، سیستمی است که این امکان را به مشتریانی که دارای چندین حساب سپهری در این بانک می باشند می دهد تا موجودی حساب خود را بین چند حساب ( به استثنای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ) شناور و جابجا نموده و ضمن پرداخت به موقع وجه چک از حساب جاری خود ، از مزایای سایر حساب ها همانند کوتاه مدت و قرض الحسنه نیز بهره مند شوند.


شرایط و ویژگیها حساب های دو منظوره بانک صادرات ایران
1. معرفی حساب های مشمول طرح از طریق تکمیل فرم تقاضای سیستم حساب های دو منظوره.
2. تکمیل فرم قرارداد و وکالت نامه عضویت در سیستم جهت اعطای اختیار انتقال وجه بین حساب ها به شعبه و کسر مبلغ 5000 ریال از حساب بابت انتقال وجه از سایر حساب ها به حساب جاری صرفا به منظور تامین وجه و یا کسری وجه چک.
3. رعایت حد اقل و حد اکثر مبلغ تعیین شده ، در حسابی که انتقال مازاد موجودی آن به سایر حساب ها و یا تامین کسری آن از سایر حساب ها مدنظر می باشد (حساب اول).
4. تعلق داشتن حساب های معرفی شده به یک شخص.


مزایا و فواید سیستم حساب های دو منظوره بانک صادرات ایران
1. برخورداری از آرامش و اطمینان خاطر به لحاظ واگذاری مسئولیت تامین به موقع چک و یا کسری آن از سایر حساب ها، به بانک.
2. صرفه جویی  در وقت و هزینه مشتریان به لحاظ عدم نیاز به حضور در شعبه و یا مکان های دیگر جهت انتقال وجه از یک حساب سپهری به حساب دیگر.
3. بهره مندی از حداکثر مزایا و منابع متعلقه به منابع مالی خود نزد بانک  در قالب انواع حساب ها شامل دریافت سود ، پرداخت به موقع وجه چک از حساب و یا شرکت در قرعه کشی.
4. اجتناب از مواجهه با مسائل و تبعات ناشی از برگشت چک.
نحوه استفاده خدمات:
کلیه مشتریان دارنده حساب سپهری می توانند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب و تمکیل فرم تقاضای استفاده از سیستم حساب های دو منظوره ، حساب هایی را که تمایل دارند با یکدیگر مرتبط بوده و وجوه به طور خودکار بین آنها جابجا و شناور شود را به شعبه معرفی نموده و از مزایای سیستم فوق بهره مند شوند.

 

► بانک صادرات - حساب جاري سپهر
حساب ها و سپرده های بانک صادرات ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر