بنر

نرخ ارز و قیمت روز سکه

پس از چند روز ثبات قیمت در بازار ارز، در آخرین روز کاری هفته جاری، قیمت ارز با کاهش همراه بود.

 
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر