بنر

نرخ ارز و قیمت روز سکه

یورو (€ |euro) یکای پول کشورهای منطقه یورو است که شامل ۱۹ کشور از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا است.

 
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر