حساب سپرده اندوخته بانک سامان

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:36
 
حساب سپرده اندوخته بانک سامان
 
اين حساب نوع خاصي از سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت است كه سرمايه گذاري درآن به صورت اقساطي و متناوب صورت مي گيرد. شما مي توانيد با پرداخت مبلغي به عنوان افتتاحيه حساب خود را افتتاح كنيد، ‌سپس با پرداخت اقساط ماهيانه، ‌دوره اي يا در مقطعي از سال به تقويت حساب اندوخته خود بپردازيد. به اين ترتيب شما با برنامه ريزي منظم براي پرداخت اقساط ماهيانه از بازده مالي سرمايه خود به صورت تصاعدي برخوردار خواهيد شد.
 

► حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک سامان
حساب ها و سپرده های بانک سامان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر