اخبار دانشگاه

ایرانی ها به شوخ طبعی معروف اند. اگرچه در برخی از اوقات زیاده روی می کنیم اما بیشتر اوقات درسخت ترین شرایط دلیلی برای خندیدن می بابیم که  در نوع خود بی نظیر است...

 

رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی با گذشت یک هفته از امضای حکم ریاستش و تکیه بر صندلی مدیریت بزرگترین دانشگاه غیردولتی کشور، از برنامه های مدیریتی و اجرایی خود گفت...

 
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر