بنر

تسهيلات جعاله بانک پاسارگاد

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:55

 تعریف جعاله
منظور از جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) یا کار فرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین طبق قرار داد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود.

 موارد استفاده جعاله
برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی، خدماتی می باشد.
 
 شرايط تسهيلات جعاله بانک پاسارگاد
•    مدت انجام و تصفیه مطالبات ناشی از جعاله حداکثر ۲ سال تعیین می گردد.
•    دریافت یا پرداخت جعل طبق قرار داد توسط بانک دفعتا واحده ویا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید و یا سررسیدهای معین بلامانع است.
•    حداكثر تسهيلات اعطائي براي جعاله تعميرات ۱۰۰ ميليون ريال خواهد بود.

 نرخ سود تسهيلات جعاله بانک پاسارگاد
 

نوع تسهیلات

مدت  به ماه

حداقل نرخ سود
مورد انتظار %

جعاله تعمیر مسکن در قبال سفته
حداکثر ۵۰ میلیون ریال

حداکثر ۳۶ ماه

۱۳%

جعاله تعمیر مسکن در قبال وثیقه ملکی
حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال

حداکثر ۶۰ ماه

۱۳%

 
 
 مدارك لازم جهت اخذ تسهيلات جعاله بانک پاسارگاد

در مواردي كه متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد:

1.    برگ درخواست استفاده از تسهیلات جعاله که در آن نوع کار، مورد مصرف تسهیلات در خواستی، مدت انجام کار، نحوه و مدت باز پرداخت وثایق و تضمینات قید شده.
2.    مدارک و مجوزهای لازم به منظور احراز موارد مصرف تسهیلات جعاله. از جمله سند مالكيت براي تسهيلات جعاله تعميرات.
3.    پیش فاکتور مربوط به خرید اموال مورد معامله جعاله.
4.    فتوکپی (تطبیق داده شده با اصل) سند مالکیت وثایق و تضمینات.
5.    فاکتور خرید اموال موضوع معامله جعاله.
6.    آخرین صورت مجلس ارزیابی وثایق و تضمینات.
7.    بیمه نامه وثایق و تضمینات که به نفع و به نام بانک صادر شده باشد.
8.    مصوبه انجام معامله جعاله و قرارداد منعقده.

در صورتي كه مشتري فاقد پرونده عمومي نزد بانك باشد:
1.    اطلات اخذ شده درباره متقاضی.
2.    فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی در صورتیکه جعاله در امور تولید ی و یا خدماتی باشد.
3.    فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه معتبر محل کار متقاضی در صورتیکه جعاله در امور تولیدی یا خدماتی باشد.
4.    اصل برگ امضاء مسلم صدور متقاضی چنانچه قرار داد در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود.
5.    شماره حساب جاری متقاضی و تاریخ افتتاح آن.
6.    فتوکپی، کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد اشخاص حقوقی فتوکپی شناسنامه اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل شرکت.
7.    فتوکپی اساسنامه، شرکت نامه روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و صاحبان شرکت.
8.    لیست سهامداران عمده و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.
9.    گزارش بازرس قانون و حسابرس شرکت مربوط به سه سال گذشته.
10.    آخرین اظهار نامه مالیاتی شرکت.


► تسهيلات مضاربه بانک پاسارگاد
وام فروش اقساطی مسکن بانک پاسارگاد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر