بنر

حساب سپرده قرض الحسنه مسدودی موسسه مالی و اعتباری مهر

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:13
 
سپرده قرض الحسنه مسدودی :
طرحی نوین در جهت حل مشکلات کارمندان و کارگران از طریق سازمانهای ذیربط : افتتاح حساب و واریز وجه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ( ادارات ، شرکتها ، وزارتخانه ها و ... ) و اختصاص اعتبار توسط موسسه تا 2 برابرموجودی.
•  سپرده گذاران افراد را به تشخیص خود برای دریافت وام قرض الحسنه بلند مدت با نرخ 4 درصد و تا سقف  50.000.000 ریال به شعب معرفی مینمایند.
•  این طرح با رویکرد مشتری مداری تدوین گردیده و متناسب با نیازها و انتظارات مشتریان قابل انعطاف میباشد.


 

► حساب جاری موسسه مالی و اعتباری مهر
حساب ها و سپرده های موسسه مالی و اعتباری مهر ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر