بنر

تلفن بانک پاسارگاد

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 17:19

شماره تماس تلفن بانک پاسارگاد
82891111
براي استفاده از امكانات اين سيستم كافيست تا يك دستگاه تلفن كه امكان شماره‌گيري به صورت تن را داشته باشد، در اختيار داشته باشيد. علاوه بر بسياري از دستگاه‌هاي تلفن متداول، كليه گوشي‌هاي تلفن همراه نيز امكان شماره‌گيري به صورت تن را دارا هستند.

نحوۀ فعال کردن سرویس تلفن بانک پاسارگاد

كليه دارندگان حساب نزد شعب بانك پاسارگاد امكان استفاده از اين خدمت را دارند. البته خدمات قابل ارائه در تلفنبانک با توجه به نوع حساب مشتري نزد بانك (جاري، قرض‌الحسنه، سرمايه‌گذاري، ...) ممكن است متفاوت باشد.
براي آغاز به استفاده از سيستم تلفنبانك بانك پاسارگاد كافي است تا به شعبه‌اي كه نزد آن حساب داريد مراجعه كرده و فرم درخواست فعال شدن سيستم تلفنبانك را تكميل نماييد.

امكانات سيستم تلفن بانک پاسارگاد

• اطلاع از موجودي
• اطلاع از گردش حساب
• فكس گردش حساب
• انتقال وجه بین حسابهای شخصی
• مسدود كردن كارت بدهي
• آگاهي از وضعيت چكهاي صادر شده و واگذار شده
• ثبت مبلغ چكهاي صادر شده
• ثبت مسدود كردن يك برگ چك

► اینترنت بانک پاسارگاد
خود پردازهای بانک پاسارگاد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر