وام های فروش اقساطی بانک سامان

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:45
 
تسهیلات فروش اقساطی بانک سامان

فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيدهاي معين دريافت گردد.
موارد استفاده از عقد فروش اقساطي در بانک سامان شامل فروش اقساطي مسکن، مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار، وسايل حمل و نقل، کالاهاي مصرفي بادوام، وسايل توليد، ماشين آلات و تاسيسات مي باشند.
شما مي توانيد براي استفاده از اين تسهيلات با ارايه درخواست کتبي و مدارک مورد نياز و اخذ موافقت از مراجع ذي صلاح بانک با سپردن تعهدات لازم از امکانات مزبور بهره برداري نماييد.

فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار
بانک سامان با هدف افزايش نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي، براساس درخواست کتبي و پس از اخذ تعهدات لازم مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار مصرفي صنايع را خريداري و به صورت اقساطي به متقاضيان مربوطه به فروش مي رساند.
ملاک تعيين ميزان اين تسهيلات، قيمت رسمي مواد اوليه بوده و براي آن دسته از کالاهايي که براي آن قيمت رسمي وجود ندارد به تشخيص بانک خواهد بود.
زمان بازپرداخت اين تسهيلات نبايد از يک دوره توليد ويا حداکثر يک سال تجاوز نمايد.

 
 

► تسهيلات سلف بانک سامان
تسهيلات مضاربه بانک سامان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر