تسهيلات جديد بانك توسعه صادرات براى فعالان صنعت چاپ

چهارشنبه ، 20 شهریور 1387 ، 08:49
 
 

بانك توسعه صادرات ايران براى بهبود وضعيت فعالان صنعت چاپ با هدف تشويق صادرات غير نفتى، تسهيلات بانكى پرداخت مى كند. احتشام فلاحفر ،مديراعتبارات بانك توسعه صادرات ايران با اعلام مطلب فوق افزود: تسهيلات اعطايى بانك صرفاً در مواردى كه منجر به صدور كالا يا خدمات گردد، اختصاص مى يابد. وى گفت: فعالان صنعت چاپى نه فقط در بخش فرهنگى بلكه در بعد صنعتى نيز فعاليت هاى گسترده اى دارند و به عبارتى بخش اقتصاد اين صنف داراى اهميتى كمتر از بعد فرهنگى آن نيست و حمايت از اين صنف مى تواند در تمامى عرصه  ها از جمله مسايل تجارى، اقتصادى و مهمتر از هم امر اشتغالزايى اثر گذار باشد. احتشام فلاحفر با اعلام اينكه بانك توسعه صادرات ايران از هر گونه فعاليت صادراتى استقبال كرده و آمادگى بررسى و پذيرش طرح  ها را دارد ،گفت: تسهيلات ريالى بانك توسعه صادرات ايران، قبل و بعد از صادرات كالا پرداخت مى شود. وى افزود: تسهيلات قبل از صدور به آن دسته از صادركنندگانى كه جهت خريد، جمع آورى، بسته بندى و يا تهيه مواد اوليه و ساير هزينه هاى قبل از صدور كالا نياز به تأمين مالى داشته باشند اعطا مى گردد. مدير اعتبارات بانك توسعه صادرات ايران گفت: تسهيلات بعد از صدور به آن دسته از صادركنندگانى كه كالاى خود را صادر كرده و جهت تداوم فعاليتهاى خود نياز به تأمين مالى داشته باشند اعطاء مى شود. وى تصريح كرد: تسهيلات ريالى درقبال قرارداد يا اعتبار اسنادى صادراتى معتبر، صرفاً جهت تأمين هزينه هاى ريالى پروژه (ماشين آلات، مصالح ومواد اوليه مورد نياز كه در داخل كشور قابل تأمين باشند) پرداخت خواهدشد. فلاحفر گفت: تسهيلات ارزى نيز جهت تأمين هزينه هاى ارزى پروژه (ماشين آلات، مواد اوليه و خدماتى كه از خارج از كشور مى بايست تهيه يا تأمين شوند) و از طريق گشايش اعتبار اسنادى به نفع فروشنده يا سازنده ماشين آلات و مواد اوليه و يا ارائه كننده خدمات، پرداخت مى شود.
 
منبع: ابرار اقتصادی

► بانك قرض‌الحسنه مهر ايران به زودي به عضويت شبكه شتاب در مي‌آيد
موجودی سرمایه ایران اعلام شد ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر