تسهیلات بانک تجارتی ایران و اروپا

چهارشنبه ، 27 شهریور 1387 ، 07:38
 

 عضو هيات مديره بانك ايران و اروپا نرخ سود بانكى در اين بانك مبتنى بر نرخ نهايى بين بانكى اروپا اعلام كرد و گفت: اين بانك فقط به مشتريان عمده و شركتهاى بزرگ دولتى و خصوصى خدمات ارائه مى كند. احمد حاتمى يزد، عضو هيات مديره بانك ايران و اروپا با بيان اينكه تاكنون ۱۵۰ شركت مهم دولتى وخصوصى مذاكراتى را با اين بانك براى همكارى داشته اند، گفت: انجام توافقات منوط به يكسرى مراحل اجرايى است كه اخيرا در بانك مركزى به پايان رسيده است. وى افزود: قرار نيست بانك ايران واروپا به مشترى ها خرد و ريز تسهيلات اعطا كند و به دنبال اعطاى تسهيلات كوچك نيست. عضو هيات مديره بانك ايران و اروپا با بيان اينكه اين بانك به دنبال تامين خدمات بانكى به صورت عمده است،اظهارداشت: اين بانك فقط به شركت هاى عمده دولتى و خصوصى خدمات ارائه مى كند و در انتخاب مشترى هاى خود نيز بسيار دقيق است. وى گفت: اين بانك براساس ضوابط استانداردها و حسابرسى هاى نظارتى اروپا به فعاليت مى پردازد، چراكه مراجع نظارتى خارج از كشور به رصد كردن فعاليت بانك ايران و اروپا مى پردازند. حاتمى يزد در خصوص نرخ سود در اين بانك نيز افزود: از آنجا كه تسهيلات ارائه شده از سوى اين بانك ارزى است؛ بنابراين نرخ سود آن نيز مبتنى بر نرخ نهايى بين بانكى اروپا تعيين مى شود. وى افزود: سپرده گذاران نيز سود خود را متناسب با سود ارزى دريافت مى كنند. وى در عين حال تاكيد كرد: اين مسائل ارتباطى به تسهيلات ريالى ندارد.
 
منبع: ابرار اقتصادی

► تات بانک و رامسر بانک هم می آیند ... !
بانک مشترک ایران و بلاروس ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر