وام قرض الحسنه ضروري بانک ملی

پنجشنبه ، 7 آذر 1387 ، 18:48
 
  مدارك مورد نياز
1-دفترچه حساب پس انداز ( با مانده مناسب)
2- اصل و كپي صفحات اول و دوم شناسنامه
3- اصل و كپي كارت ملي
4- معرفي ضامن يا ضامنين معتبر و مورد قبول شعبه
5- اصل و كپي فيش حقوقي يا مستندات شغلي ضامنين و همچنين اصل و كپي شناسنامه ضامنين
6- 2عدد تمبر مالياتي ( از بانك تهيه شود .)
 
  تذكرات
1- هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل كليه مدارك جهت مطابقت با اصل الزاميست .
2- اعطاي تسهيلات به اشخاصيكه داراي تسهيلات بااقساط سررسيد گذشته ومعوق و يا داراي سابقه چك برگشتي مي باشند متعذر خواهد بود .

 



 

► وام قرض الحسنه بانک سپه
وام قرض الحسنه بانک ملی ◄

مطالب مرتبط

وام قرض الحسنه موسسه مالی و اعتباری قوامین

وام در قبال سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری سینا

وام قرض الحسنه بانک ملی