بانک پاسارگاد حساب سپرده اندوخته حج ارائه کرد

سه شنبه ، 28 آبان 1387 ، 14:57

 

حساب سپرده اندوخته حج بانک پاسارگاد ياري‌‏گر هم ميهنان گرامي براي تامين هزينه زيارتي حج خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، خسرو رفيعي، مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي بانک پاسارگاد ضمن اعلام اين خبر گفت: بانک پاسارگاد با ارائه حساب اندوخته حج، به هم ميهنان براي تامين هزينه سفر زيارتي حج ياري مي‌‏رساند.وي در مورد خصوصيات اين حساب ادامه داد: حداقل مبلغ اوليه براي افتتاح اين حساب 2 ميليون ريال است. حداقل مدت سپرده 5 سال و امکان افتتاح براي مدت بيش از آن تا 15 سال نيز فراهم است.
رفيعي افزود: اقساط ماهيانه اين حساب حداقل 200 هزار ريال است که واريز آن به صورت پرداخت نقدي و يا انتقال از ساير حساب‌‏هاي مشتري امکان‌‏پذير است. البته صاحب حساب قادر است غير از اقساط تعيين شده، وجه مازاد نيز به اين حساب واريز کند.
مدير روابط عمومي بانک پاسارگاد در خصوص سود اين سپرده تصريح کرد: هر ماه در روز افتتاح سپرده سود سپرده‌‏هاي ايجاد شده به انضمام مبلغ قسط و همچنين مبالغ واريزي توسط مشتري تجميع و تبديل به سپرده‌‏هاي بلندمدت جديد با نرخ سود سپرده‌‏هاي 5، 4، 3، 2 و 1 ساله و ( کوتاه مدت در 11 ماهه آخر دوره ) آن زمان متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد سپرده اندوخته حج مي‌‏شود.
رفيعي ويژگي بارز اين سپرده را اين گونه توضيح داد: چنانچه سپرده اندوخته حج بيش از مدت 5 سال (60 ماه) افتتاح شود سود تعلق گرفته به سپرده اوليه و سپرده‌‏هايي که در ماه‌‏هاي بعد تشکيل مي‌‏شود ( بيش از 60 ماه) معادل نرخ سود سپرده‌‏هاي بلندمدت 5 ساله همان زمان است. به اين ترتيب يک سپرده 10 ساله(120 ماه) سپرده اوليه آن به علاوه سپرده‌‏هاي ثانويه (60 سپرده ) همگي از نرخ سود سپرده 5 ساله (نرخ روز) برخوردار خواهند شد.
وي اضافه کرد: نرخ سود سپرده‌‏هاي ايجادشده براي مدت کمتر از 60 ماه حسب مدت متناظر با نرخ سود سپرده‌‏هاي بانک در هر زمان و براي 11 ماه آخر مطابق با نرخ سود سپرده کوتاه‌‏مدت خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

► حساب بانکی سرپرست خانوار می آید
جدیدترین لیست تسهیلات اعطایی بانک‏ها ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر