بنر

حساب جاری بانک اقتصاد نوین

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:06
 
معرفی حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري بانک اقتصاد نوین
اين حساب براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي افتتاح مي‌شود. پرداخت هرگونه وجه از اين حساب منوط به دستور دارنده حساب از طريق صدور چك در وجه خود، حامل يا شخص معين است.

شرايط افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري بانک اقتصاد نوین
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي‌توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب بهره‌مند شوند.
•    نداشتن چك برگشتي از بانك‌ها در پاسخ استعلام از بانك مركزي
•    مراجعه به شعبه افتتاح كننده حساب و مذاكره با رييس شعبه يا مسئول امور مالي و يا رييس دايره صندوق شعبه
•    درخواست كتبي از موسسه يا سازمان ذي‌ربط (براي اشخاص حقوقي)
•    اشخاصي كه به نوعي با معاملات و داد وستدهاي اقتصادي سر و كار دارند
•    نداشتن هيچگونه سوابق معاملاتي سوء
•    حداقل سن براي افراد حقيقي جهت افتتاح اين نوع حساب 18 سال مي‌باشد
•    حداقل مبلغ براي افتتاح حساب: (مبلغ خاصي تعيين نشده است.)

مدارك لازم براي افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري بانک اقتصاد نوین
•    اشخاص حقيقي
- كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي
- يك قطعه عكس
- مدارك شغلي (در صورتيكه محل كار در اختيار خودشان به صورت ملكي يا اجاره مي‌باشد ارائه كپي سند مالكيت بانكي از قبوض آب و برق و اگر در اجاره متقاضي اجاره نامه با يكي از قبوض آب و برق به نام موجر لازم است)
- مدرك محل سكونت اگر مالك مي‌باشد (كپي سند مالكيت با يكي از قبوض آب و برق و گاز ...) اگر مستاجر مي‌باشد (كپي اجاره‌نامه به همراه يكي از قبوض آب و برق و گاز ... به نام موجر)
- داشتن معرف (شخصي كه در يكي از شعب بانك‌ها داراي حساب جاري باشد و فرم را امضا نمايد)
- كميل كارت نمونه امضاء
•    اشخاص حقوقي
- كپي شناسنامه مديران شركت
- كپي آگهي تاسيس
- كپي اساسنامه
- كپي آخرين آگهي تغييرات شركت
- كپي مدارك مالكيت محل دفتر شركت (اگر دفتر شركت ملكي مي‌باشد ارائه كپي سند مالكيت يا يكي از قبوض آب و برق و گاز و ... اگر دفتر شركت اجاره مي‌باشد ارائه كپي اجاره‌نامه همراه با كپي يكي از قبوض آب يا برق يا تلفن به نام موجر لازم است.)
- يك قطعه عكس از هريك از دارندگان امضا در شركت (بديهي است ارائه اصل مدارك و حضور مديران شركت به هنگام افتتاح حساب لازم مي‌باشد)
- تكميل كارت نمونه امضاء

نحوه استفاده از حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري بانک اقتصاد نوین
•    هرگونه دريافت و پرداخت از اين حساب با استفاده از دسته چك انجام مي‌شود
•    دارنده حساب با دسته‌ چكي كه در اختيارش قرار داده مي‌شود مي‌تواند خود يا هر شخص ديگري كه چك به حواله‌كرد وي صادر مي‌شود به شعبه مورد نظر مراجعه نموده و وجه حواله شده در متن چك را دريافت كند
•    در صورتيكه دارنده چك دسترسي به شعبه صادركننده چك نداشته باشد مي‌تواند به يكي از نزديك‌ترين شعب بانك اقتصاد نوين (نقدا) و يا هر بانك ديگري مراجعه كند و از طريق اتاق پاياپاي اسناد بانكي نسبت به وصول چك اقدام كند
ويژگي‌هاي عمومي حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري بانک اقتصاد نوین
•    براي نگهداري حساب هزينه‌اي تعلق نمي‌گيرد
•    پرداخت حقوق توسط سيستم خودپرداز
•    ايجاد جريان سريع نقل و انتقال پول
•    دريافت و پرداخت وجه از حساب بدون محدوديت تعداد دفعات
•    اطلاع يافتن از آخرين مانده حساب از طريق تلفن‌بانك
•    دريافت صورت حساب از طريق تلفن‌بانك
•    چنانچه مشتريان از گردش حساب مطلوبي برخوردار باشند مي‌توانند از خدمات حساب پشتيبان برخوردار گرديده و كسري حساب جاري اين مشتريان از محل سپرده كوتاه‌مدت ايشان تامين خواهد شد

► حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین
حساب پس انداز قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر