بنر

حساب طرح عقیق بانک اقتصاد نوین

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:41
 
حساب طرح عقيق بانک اقتصاد نوین
طرح عقيق، نوعي سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت است كه سرمايه گذاري درآن به صورت اقساطي و متناوب صورت مي‌گيرد. شما مي توانيد با پرداخت مبلغي، حساب ويژه اين طرح را افتتاح کرده و ‌سپس با پرداخت تدريجي به تقويت حساب خود اقدام نماييد.
به اين ترتيب با برنامه‌ريزي منظم براي پرداخت اقساط ماهيانه، از بازدهي تصاعدي سرمايه خود برخوردار خواهيد شد.با افتتاح حساب عقيق، شما مي‌توانيد پس از عقد قرارداد 5 ساله با بانک، اقدام به سپرده‌گذاري تدريجي به صورت ماهيانه و با مبالغ 500 600، 700، 800، 900 هزار ريال و يک ميليون ريالي در طول 5 سال نماييد.
بانك با اعمال مديريت مناسب بر وجوه واريز شده در هر دوره پنج ساله و سود تخصيص يافته به مانده سپرده و تجميع آن در طول مدت سپرده‌گذاري، پس از پايان دوره، کل مبلغ و سود متعلقه را به صورت مستمري ماهيانه يا يکجا به شما پرداخت مي‌نمايد.

مزاياي حساب طرح عقيق بانک اقتصاد نوین
- افزايش مستمري دوران بازنشستگي، امکان سپرده‌گذاري به صورت ماهيانه، مديريت پس‌انداز‌هاي اندک و تدريجي شما
- امکان تکميل موجودي و واريز وجه از هر حساب در بانک اقتصاد نوين به حساب "عقيق" از طريق اينترنت بانک، تلفن بانک و دستگاه‌هاي خود‌پرداز
- تعيين مبلغ اقساط سرمايه‌گذاري در طي يك دوره پنج ساله با نظر شما
- معافيت از پرداخت كارمزد نقل و انتقال وجوه
- امكان تمديد دوره سرمايه‌گذاري براي چندين دوره متوالي
- قابليت انتقال سپرده سرمايه‌گذاري به غير، پس از پايان دوره سرمايه‌گذاري
- امكان پرداخت اقساط حساب "عقيق" در هر يك از شعب بانك در سراسر کشور

شرايط افتتاح حساب و تکميل موجودي حساب طرح عقيق بانک اقتصاد نوین
- شما مي‌توانيد با مراجعه به يکي از شعب بانک اقتصاد نوين در سراسر کشور، نسبت به افتتاح حساب عقيق اقدام نموده و پرداخت‌هاي تدريجي را در هر يک از شعب دلخواه در هر کجاي ايران واريز نماييد.
هنگام عقد قرارداد، لازم است حداقل مبلغ يک ميليون ريال به حساب سپرده عقيق واريز و جهت پرداخت‌هاي تدريجي يکي از شش مبلغ زير را انتخاب نماييد.
شايان ذکر است نرخ سود لحاظ شده در مستمري ماهيانه، 0.5 درصد بيشتر از نرخ سودي است که در کمک هزينه پرداختي در نظر گرفته شده است.

الف) مبلغ اوليه پرداختي هنگام افتتاح حساب 1.000.000 ريال
مبلغ پرداخت ماهيانه     کمک هزينه پرداختي      مستمري ماهيانه
       500,000                45,500,000              626,000

ب) مبلغ اوليه پرداختي هنگام افتتاح حساب 1.000.000 ريال
مبلغ پرداخت ماهيانه       کمک هزينه پرداختي      مستمري ماهيانه
      600,000                 54,600,000                 751,000

ج) مبلغ اوليه پرداختي هنگام افتتاح حساب 1.000.000 ريال
 مبلغ پرداخت ماهيانه     کمک هزينه پرداختي      مستمري ماهيانه
      700,000                63,700,000                 876,000

د) مبلغ اوليه پرداختي هنگام افتتاح حساب 000/000/1 ريال
 مبلغ پرداخت ماهيانه       کمک هزينه پرداختي      مستمري ماهيانه
     800,000                 72,800,000                 1,000,000

ه ) مبلغ اوليه پرداختي هنگام افتتاح حساب 1.000.000 ريال
 مبلغ پرداخت ماهيانه       کمک هزينه پرداختي      مستمري ماهيانه
        900,000                81,900,000                1,120,000

و ) مبلغ اوليه پرداختي هنگام افتتاح حساب 1.0000.000 ريال
 مبلغ پرداخت ماهيانه       کمک هزينه پرداختي      مستمري ماهيانه
       1,000,000                91,000,000              1,250,000

► حساب طرح فیروزه بانک اقتصاد نوین
حساب طرح رويش بانک اقتصاد نوین ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر