بنر

حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:13
 
معرفی حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بانک اقتصاد نوین
سپرده سرمايه‌گذاري به سپرده‌هايي اطلاق مي‌شود كه با هدف كسب سود به بانك سپرده مي‌شوند و بانك با قبول وكالت از صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، پس از توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي، بقيه وجوه مربوط را در عمليات مجاز بانكي بكار مي‌گيرد.

انواع حساب‌هاي سپرده‌ سرمايه‌گذاري بانک اقتصاد نوین
•    حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت روزشمار: حداقل مدت براي برخورداري از سود اين سپرده‌گذاري يك ماه (هنگام افتتاح)  است.
•    حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت ويژه: حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده‌گذاري 6 ماه  است.
•    حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) يكساله: حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده‌گذاري 1 سال است.
•    حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) دو ساله: حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده‌گذاري 2 سال  است.
•    حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) سه ساله: حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده‌گذاري 3 سال است.
•    حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) چهار ساله: حداقل مدت براي برخورداري از سود اين سپرده‌گذاري 4 سال  است.
•    حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) پنج ساله: حداقل مدت براي برخورداري از سود اين سپرده‌گذاري 5 سال  است.
سود كليه حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري به صورت ماهانه به حساب مشتري واريز مي‌شود. لازم به ذكر است كه در قراردادها و گواهى‌هاى سپرده بلند مدت نرخ سود على‌الحساب براى همان سال و تا آخر اسفندماه تعيين مى‌شود و اين نرخ هرساله با توجه به شرايط روز مورد تمديد يا تجديدنظر قرار مى‌گيرد.

شرايط افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي‌توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب برخوردار شوند. براي اشخاص حقيقي داشتن حداقل سن 18 سال تمام الزامي مي‌باشد.

حداقل مبلغ براي افتتاح انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
- يكساله و دو ساله، مبلغ 000/500 ريال
- سه‌ ساله و چهار ساله، مبلغ 000/750 ريال
- پنج ساله 000/000/1 ريال
- كوتاه‌مدت و ويژه 000/500 ريال

مدارك لازم براي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
•    اشخاص حقيقي
- تكميل كارت نمونه امضا در شعبه
- اصل و كپي شناسنامه و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول كه معرف هويت واقعي و كامل اشخاص باشد.
•    اشخاص حقوقي
- تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه
- اصل و كپي از اساسنامه شركت يا موسسه
- اصل و كپي از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
- ارائه معرفي‌نامه از شركت يا موسسه ذي‌ربط

نحوه استفاده از حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت
•    حضور دارنده حساب در شعبه
•    افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
•    همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
ويژگي‌هاي عمومي انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
•    تضمين استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتري)
•    اعطاي سود روزشمار به سپرده‌گذاران
•    عدم دريافت هزينه بابت نگهداري حساب
 
 

► حساب طرح رويش بانک اقتصاد نوین
حساب جاری بانک اقتصاد نوین ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر