بنر

تلفن بانک ، بانک مهر اقتصاد

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 17:19
تلفن بانک مهر:

موسسه مالي و اعتباري مهر در راستاي نيل به اهداف عالي خود، در جهت رفاه حال مشتريان محترم بدينوسيله ارائه خدمات جديد تلفنبانك به صورت متمركز و با ويژگيهاي ذيل را اعلام مي نمايد :
شماره های تلفن بانک:
8989 - 0211-1- آشنايي با سرويس تلفن بانك
سرويسي است كه به مشتري امكان مي دهد از طريق برقراري ارتباط توسط تلفن بتواند امور بانكي خود را انجام دهد. پس تنها با داشتن يك خط تلفن مي توانيد از خدمات تلفن بانك استفاده كنيد. كافيست شماره پاسخگوي مشتري را گرفته سپس با وارد كردن شماره مشتري خود و رمزي كه توسط موسسه به شما ارائه مي شود از خدماتي كه در ادامه به آن اشاره مي شود بهره مند شويد.
شماره مشتري خود را مي توانيد به شكل زير از شماره حساب خود بدست آوريد :
شماره حساب = شماره سريال سپرده – شماره مشتري – كد نوع حساب – كد شعبه
به عنوان مثال اگر شماره حساب شما 2-201197-20-6001 باشد شماره مشتري برابر با 201197 مي باشد.

1-2- امكانات موجود در اين سرويس
امكانات موجود در اين سيستم به دو بخش انجام عمليات بانكي و اعمال تظيمات تقسيم مي گردد كه در ادامه شرح داده شده اند.

1-2-1- انجام عمليات بانكي
توانايي هاي سيستم در انجام عمليات بانكي در ذيل آمده است :
•         اعلام موجودي
•         صورتحساب ( به تعداد محدود )
•         فكس صورتحساب
•         تقاضاي دسته چك
•         پيغام روي حساب به صورت كدينگ
•         پرداخت قبوض
•         انتقال وجه بين حسابهاي خود
•         انتقال وجه بين حسابهاي خود و سايرين
•         اعلام مفقودي كارت
•         ثبت مبلغ چكهاي صادره قبل از وصول
•         پشتيباني از حسابهاي ارزي

1-2-2- اعمال تنظيمات
از جمله امكاناتي كه براي انجام تنظيمات در نظر گرفته شده، مي توان موارد ذيل را نام برد :
•    امكان تغيير Password
•    امكان تغيير شماره پيش فرض فكس

ابزار مورد نياز عبارتند از :
•    يك دستگاه تلفن در حالت Tone
•    يك خط تلفن
•    يك حساب نزد موسسه مالي و اعتباري مهر و مجوز استفاده از سرويس تلفنبانك
پس از برقراري ارتباط بايستي شماره مشتري خود را وارد نماييد، سپس كلمه عبوري را كه توسط بانك به شما ارائه شده را وارد نماييد. لازم به ذكر است كه در اين سيستم فقط با اعداد و علايم جداكننده، سرو كار داريم. بنابراين كلمه عبور نيز فقط شامل اعداد مي باشد. سپس سيستم شما را به قسمت منوي اصلي راهنمايي مي كند كه بايستي جهت انتخاب هر يك از منوها عدد مورد نظر آن را فشار دهيد. در ادامه به توضيح هر يك از منوها مي پردازيم.
( كليه منوها به صورت گويا براي مشتري پخش مي شود و مشتري با گوش دادن به پيغام سيستم، منوي مربوط به عمليات مورد نظر خود را انتخاب مي كند.)

1-3- عمليات بانكي
با انتخاب اين منو وارد گروه عمليات بانكي مي شويد. سپس بايستي عمليات بانكي مورد نظر خود را انتخاب كنيد. عملياتي كه در اين منو مي توانيد انتخاب كنيد، در ادامه توضيح داده شده اند.

1-3-1- دريافت موجودي
پس از انتخاب اين گزينه از شما درخواست مي شود كه شماره حساب مورد نظر خود را وارد كنيد. لازم به ذكر است كه پس از وارد كردن هر قسمت از شماره حساب بايد از يكي از جدا كننده ها استفاده كنيد. سپس موجودي شما از حساب خواسته شده خوانده مي شود.

1-3-2- دريافت گردش حساب
پس از انتخاب اين گزينه از شما خواسته مي شود كه شماره حساب مورد نظر خود را وارد نماييد.
سپس تا 3 گردش مالي قبل را به شما اعلام مي كند.

1-3-3- انتقال وجه
پس از انتخاب اين گزينه از شما خواسته مي شود كه شماره حسابي كه مي خواهيد از آن وجه برداشت شود و سپس شماره حسابي كه مي خواهيد وجه به آن واريز شود و در نهايت ميزان مبلغ انتقال وجه را وارد نماييد. سپس انتقال وجه انجام مي شود.

1-3-4- فكس گردش حساب
پس از انتخاب اين گزينه از شما خواسته مي شود كه شماره حسابي كه مي خواهيد گردش آن حساب فكس شود را وارد نماييد. سپس شماره فكس از شما پرسيده مي شود كه مي توانيد شماره جديدي به سيستم اعلام كنيد و يا از شماره اي كه قبلا به بانك اعلام كرده ايد استفاده كنيد. در نهايت تعداد روزهاي گردش حساب از شما پرسيده مي شود بعد از انجام اين مراحل فكس گردش حساب شما به شماره اي كه به موسسه اعلام كرده ايد ارسال مي شود.

1-3-5- فكس گردش روزانه حساب
پس از انتخاب اين گزينه از شما خواسته مي شود كه شماره حسابي كه مي خواهيد گردش آن حساب فكس شود را وارد نماييد. سپس شماره فكس از شما پرسيده مي شود كه مي توانيد شمار جديدي به سيستم اعلام كنيد و يا از شماره اي كه قبلا به بانك اعلام كرده ايد استفاده كنيد. اين فكس مربوط به گردش روزانه همان روز از حساب درخواستي شما مي باشد.

1-3-6 بازگشت
با انتخاب اين گزينه به منوي اصلي بازگشت داده مي شويد.

1-4- عمليات كارت
با انتخاب اين منو وارد گروه خدمات كارت مي شويد كه در ادامه توضيح داده شده اند.

1-4-1- مسدود كردن كارت بدهي
انتخاب اين گزينه به شما امكان مسدود كردن كارت در صورت مفقود شدن را مي دهد. لازم به ذكر است كه اگر كارت مسدود شود فقط با مراجعه به شعبه مي توان دوباره كارت را فعال كرد.

1-4-2- بازگشت
با انتخاب اين گزينه به منوي اصلي بازگشت داده مي شويد.

1-5- عمليات چك
با اين منو شما مي توانيد عمليات مربوط به چك را انجام دهيد. اين عمليات در ادامه توضيح داده شده اند. كافيست عمليات مورد نظر خود را انتخاب نماييد.

1-5-1- آگاهي از وضعيت چك هاي صادر شده
با انتخاب اين گزينه مي توان از وضعيت چك هاي صادر شده مطلع شد. كافيست شماره حساب مربوط به چك خود را وارد كنيد تا از پاس شدن يا برگشت خوردن چك هاي خود مطلع شويد.

1-5-2- آگاهي از وضعيت چك هاي واگذار شده
با انتخاب اين گزينه اطلاعاتي از وضعيت چك هاي واگذر شده به شما داده مي شود. اطلاعاتي چون پاس شدن يا برگشت خوردن چك هاي واگذار شده.

1-5-3- ثبت مبلغ چك هاي صادر شده
با انتخاب اين گزينه مي توان چك هاي صادره را قبل از وصول به موسسه اعلام نمود. اطلاعاتي كه بايستي به سيستم دهيد عبارتند از : شماره حساب، شماره چك و مبلغ چك.

1-5-4- مسدود كردن يك برگه چك
با انتخاب اين گزينه مي توان يك برگه چك را قبل از وصول، مسدود كرد.
پس از انتخاب اين گزينه علت مسدودي را مشخص نموده سپس شماره چك را به سيستم اطلاع نماييد.

1-5-5- بازگشت
با انتخاب اين گزينه به منوي اصلي بازگشت داده مي شويد.

1-6- تنظيمات
با انتخاب اين منو وارد بخشي مي شويد كه مي توان تنظيمات مختلفي روي سيستم انجام داد كه در ادامه به توضيح اين تنظيمات مي پردازيم.

1-6-1- تغيير رمز
با انتخاب اين گزينه مي توان كلمه عبور تلفنبانك خود را تغيير دهيد. بدين صورت كه بتوان به حسابهاي ديگر انتقال داد يا خير.

1-6-2- تغيير شماره فكس
با انتخاب اين گزينه مي توان كلمه عبور تلفنانك خود را تغيير دهيد. بدين صورت كه رمز جديد و تكرار آن از شما پرسيده مي شود و چنانچه تغيير يا موفقيت انجام شود، تغيير به شما اعلام مي شود.

1-6-3- تغيير وضعيت انتقال وجه
با انتخاب اين گزينه مي توان شماره فاكس اعلام شده به بانك را تغيير داد و شماره فكس جديد را وارد كرد.

1-6-4- تغيير سقف انتقال وجه روزانه
همانگونه كه از نام اين گزينه پيداست، با انتخاب اين گزينه مي توان سقف انتقال وجه روزانه را تغيير داد. چنانچه اين گزينه انتخاب شود سقف انتقال وجه جديد از شما پرسيده مي شود.

1-6-5- تغيير سقف انتقال وجه ماهانه
همانگونه كه از نام اين گزينه پيداست، با انتخاب اين گزينه مي توان سقف انتقال وجه ماهانه را تغييرداد. چنانچه اين گزينه انتخاب شود سقف انتقال وجه ماهانه جديد از شما پرسيده مي شود.

1-6-6- بازگشت
با انتخاب اين گزينه به منوي اصلي بازگشت داده مي شويد.

1-7- مركز خدمات مشتريان
با انتخاب اين منو به مركز خدمات مشتريان بر مي گرديد.

1-8- خروج
با فشار دادن كليد مربوط به اين منو شما يك خروج موفق را پشت سرخواهيد گذاشت و از سيستم خارج مي شويد. لازم به ذكر است كه بهتر است هميشه خروج موفق داشته باشيد تا سيستم عمليات انجام شده را به طور كامل ثبت كند

► اینترنت بانک موسسه مالی و اعتباری مهر
خود پردازهای موسسه مالی و اعتباری مهر ◄

بنر
بنر
بنر
بنر