وام نوسازی خودرو های فرسوده بانک ملت

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 18:36

::برای مشاهده وضعیت وام در موسسات مالی اینجاکلیک کنید

در راستای اجرای مصوبه هیئت محترم دولت ، طرح جمع آوری و تعویض خودروهای فرسوده با همکاری سازمان شهرداریها ، بانک ملت و شرکت های خودروسازی (ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن) به مرحله اجرا درآمده است.

مراحل انجام کار:
1.    مراجعه متقاضی به نمایندگیهای منتخب شرکتهای خودروساز .
2.    ارائه مدارک مربوط به خودرو فرسوده به نمایندگی منتخب.
3.    متقاضی درصورت درخواست خرید خودرو، از مسئول نمایندگی فرمهای مربوطه را دریافت کرده و ضمن تکمیل فرم ، مدارک موردنیاز را به نمایندگی تحویل می دهد .
4.    تکمیل فرم شماره 1 (تبادل اطلاعات بین نماینده کارگزار و بانک-معرفی-) توسط نمایندگی و تحویل فرم مربوطه به متقاضی جهت ارائه به شعبه منتخب بانک.
5.    مراجعه متقاضی به شعبه منتخب بانک و ارائه معرفی نامه ماخوذه از نمایندگی و سایر مدارک مورد نیازجهت بررسی تعلق تسهیلات به متقاضی توسط شعبه (با توجه به مدارک ارائه شده و ضامن معرفی شده ، مهلت بررسی و استعلام پرونده مذکور به متقاضی اعلام میگردد- حداکثر زمان اعلامی از سوی شعب به متقاضی 10 روز خواهدبود).
6.    تکمیل پرونده اعطای تسهیلات توسط شعبه وانجام امور مربوط به استعلام و اخذ کداعتباری به منظور بررسی تعلق تسهیلات به متقاضی و تکمیل و مهر و امضاء فرم واصله از سوی نمایندگی (فرم شماره 1 مندرج در بند4) جهت تحویل به متقاضی برای ارائه به نمایندگی.
7.    مراجعه متقاضی به شعبه منتخب در موعد مقرر و اخذ فرم مربوطه (مندرج در بند 6 ) جهت ارائه به نمایندگی و افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نزد شعبه منتخب.
8.    مراجعه مجدد متقاضی به نمایندگی و ارائه فرم تائیدشده ازسوی شعبه منتخب و انجام مراحل تحویل خودرو فرسوده به مراجع ذیربط (با هماهنگی نمایندگی).
9.    تکمیل و مهر و امضاء فرم شماره 3 (تبادل اطلاعات بین نماینده کارگزار و بانک ) توسط نمایندگی و تحویل آن به متقاضی جهت ارائه به شعبه منتخب .
10.    مراجعه متقاضی به شعبه منتخب و ارائه فرم شماره3 (مندرج در بند9 ) صادره از سوی نمایندگی شرکت خودروساز.
11.    صدور چک بانکی ( معادل مبلغ قید شده در فرم شماره 3) در وجه شرکت خودروساز توسط شعبه منتخب و تحویل آن به متقاضی ویا نماینده قانونی وی.
12.    مراجعه مشتری به نمایندگی جهت تحویل چک بانکی صادره از سوی شعبه منتخب و طی نمودن مراحل تحویل خودروی جدید.

مشخصات تسهیلات اعطائی:
1- نوع قرارداد: فروش اقساطی خرید خودرو
تعریف :واگذاری عین خودرو به قیمت مشخص به متقاضی به نحوی که تمام یا قسمتی از بهای قیمت خودروی مزبور ، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد .
2- میزان تسهیلات قابل اعطاء : میزان تسهیلات قابل اعطاء به متقاضی معادل 80% بهای خودرو حداکثر به مبلغ 000ر000ر50 ریال می باشد.
3- مدت بازپرداخت : مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات 5 سال می باشد .
4- کارمزد : نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک معادل نرخ مصوب شورای عالی پول واعتبار (درحال حاضر 14%) می باشد، که 7% آن بعهده متقاضی بوده و 7% یارانه سود ازسوی سازمان تامین می گردد.
5-تعداد اقساط : 60 قسط

شرایط و مدارک مورد لزوم اعطای تسهیلات :
الف- مدارک :
1.    درخواست کتبی متقاضی
2.    اصل و تصویر شناسنامه
3.    ارائه کارت ملی یا کدملی
4.    مستندات مربوط به اثبات وضعیت شغلی متقاضی
الف- در صورتیکه متقاضی کارمند باشد :
ارائه آخرین فیش حقوقی تائید شده توسط سازمان مربوطه
ب- درصورتیکه متقاضی مالک تاکسی باشد :
معرفی نامه از اتحادیه تاکسیرانی
ارائه پروانه تاکسیرانی که دارای اعتبار زمانی باشد
ج- سایر متقاضیان :
ارائه مستندات کافی مورد قبول بانک در ارتباط با شغل فعلی و میزان درآمد حاصله بصورت مقتضی
5. سایر مستندات مورد نیاز به تشخیص مرجع تصویب اعتبار شعبه
ب- شرایط :
1- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نزد شعبه منتخب با حداقل موجودی جهت شرکت درقرعه کشی
2-ارائه وثایق معتبر که می تواند یک یا ترکیبی از موارد ذیل باشد:
1-2 - سفته معتبر معادل میزان بدهی، که ظهر سفته ها بایستی در حضور نماینده بانک توسط ضامنین امضاء گردد
2-2 - اوراق مشارکت فروخته شده توسط بانک ملت
3-2- ترهین خودرو مورد خریداری(صرفاً برای تاکسی های گردشی داخل شهری)
4-2 - سپرده های بلندمدت
5-2 - ترهین ملک مسکونی داخل شهری
3- شرایط ضامن سفته:
1-3- درصورتیکه ضامن کارمند باشد :
اصل و تصویر شناسنامه
ارائه آخرین فیش حقوقی
گواهی کسر اقساط از طرف سازمان متبوع ضامن
ارائه کارت ملی یا کدملی
2-3- درصورتیکه ضامن دارای شغل آزاد(کاسب) باشد :
اصل و تصویر شناسنامه
اصل و تصویر سند مالکیت محل کسب یا اجاره نامه معتبر
اصل و تصویر جواز کسب
ارائه کارت ملی یا کدملی
تعیین شعب منتخب جهت اجرای طرح با توجه به آدرس نمایندگی شرکتهای خودروساز بوده که مشخصات شعب مورد نظر در سایت بانک ملت به آدرس : www. bankmellat.ir قابل دستیابی می باشد .
جهت تسریع در روند اعطای تسهیلات و سرعت بخشیدن به اجرای طرح مزبور، بانک ملت به شعب منتخب تفویض اختیار نموده است . بر این اساس کمیته اعتباری متشکل در شعب منتخب پس از بررسی پرونده اعطای تسهیلات در صورت احراز شرایط لازم راساً نسبت به تصویب تسهیلات و عقد قرارداد اقدام و چک بانکی را در وجه شرکت خودروساز مربوطه صادر خواهند نمود . لذا نیازی به ارجاع پرونده های مربوط به این طرح به مراجع تصویب اعتباری بالاتر نمی باشد .
توضیحات مهم :
1- بیمه کامل بدنه خودرو طی دوران بازپرداخت الزامی است و گیرنده تسهیلات موظف است در سررسیدهای سالیانه تصویر بیمه نامه موصوف را به بانک ارائه نماید.
2- بانک ملت با توجه به تعداد نمایندگی های منتخب شرکت های خودروساز، شعب منتخب خود را که بصورت باجه های عصر جهت ارائه خدمات و اعطای تسهیلات در خصوص طرح مزبور فعالیت خواهند داشت، معرفی نموده است .
3- متقاضیان معرفی شده از سوی نمایندگی های شرکت های خودروساز جهت ارائه مدارک و دریافت تسهیلات، صرفاً می توانند درساعات کار باجه بعدازظهر به شعب منتخب مراجعه نمایند .
► وام خريد خودرو بانک ملی
وام خريد خودرو جهت خودروهاي فرسوده بانک ملی ◄

مطالب مرتبط

وام خريد خودرو جهت خودروهاي فرسوده بانک ملی