اعضای جدید هیات مدیره بانک سامان معرفی شدند

يكشنبه ، 29 آبان 1390 ، 15:34

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سامان با حضور90درصد سهام داران ساعت 9صبح روزپنج شنبه مورخ 26/8/90درمحل اتاق بازرگاني وصنايع  ومعادن ايران به منظور انتخاب اعضاي هيات مديره تشکيل شد.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان، در این جلسه  آقای جواد گوهرزاد به عنوان رئيس مجمع وآقايان زماني وهاشمي به عنوان ناظرين مجمع وآقاي دکترمعظمي به عنوان منشی مجمع تشکیل جلسه دادند.
در ابتدا آقاي ولي ضرابيه سرپرست موقت بانک سامان گزارش مفصلی از عملکرد دهه اخیر  اين بانک و به طور خاص عملکرد دوره حضور وی به عنوان مدیر عامل در بانک سامان وشاخص ها وپيشرفت هاي آن را به استحضارسهام داران رسانيد وموردقدرداني گسترده ای قرارگرفت .
بعد ازقرائت گزارش سرپرست موقت بانک سامان، مجمع عمومي ازبين اشخاص حقوقي داوطلب عضويت درهيات مديره ،5عضوثابت ودوعضو علي البدل هيات مديره جديد رابه شرح زير انتخاب کردند .
شرکت بيمه سامان (سهامي عام )، صندوق حمايت وبازنشستگي  فولاد،پمپ سازي ايران ، شرکت سرمايه گذاري سامان و صرافي سامان به عنوان اعضاي اصلي وشرکت های کارگزاري سامان وايران غرب به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================

► دعوت به همکاری بانک تات-متصدی،خرمشهر
استخدام های استان فارس-29 آبان 90 ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر