بنر

اجاره به شرط تمليك

پنجشنبه ، 28 شهریور 1387 ، 12:33
 
عقداجاره اي است که درآن شرط مي شود مستاجردرپايان مدت اجاره درصورت عمل به شرايط مندرج درقرارداد عين مستأجره را مالک گردد، اين عقد ازجمله تسهيلات ميان مدت وبلندمدت اعتباري است که بانکها به منظور گسترش امورخدماتي ، کشاورزي ، صنعتي ومعدني بازرگاني و کسب و کار وساختمان ومسکن ، خريد دفتر کار (براي پزشکان ، روانپزشکان ، مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي ، وکلا، سردفتران اسناد رسمي ، مراکز آموزشي و...) و همچنين مصرف کالاهاي بادوام (ساخت داخل کشور) به عنوان موجرمبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليک مي نمايند که دراين عقد حداکثر مشارکت بانک معادل 80% کل سرمايه مورد نياز قرارداد در سقف های مربوط منجمله افراد مشروحه ذیل مي‌باشد.

1.    پزشکان ، دندانپزشکان ، مهندسان ساختمان عضو سازمان نظام مهندسي و وکلای دادگستری     300 میلیون ریال
2.    روانپزشکان،سردفتران،مجتمعهای آموزشی و شرکتهای پیمانکاری،مشاوره ای و ساختمانی     200 میلیون ریال
3.    اقشار ویژه 100 میلیون ریال در شهرهای کوچک و 120 میلیون ریال در شهرهای بزرگ
4.    اعضای هیئت علمی

- با مدرک دکترا(P.H.D)ا 150میلیون ریال در تهران و100 میلیون ریال در سایر شهرها
- بدون مدرک دکترا 100 میلیون ریال در تهران و80 میلیون ریال در سایر شهرها

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات :

1.    کليه مالياتها وعوارض وحقوق دولتي مستاجره همچنين پرداخت کليه هزينه ها اعم ازکلي يا جزئي با مستاجراست .
2.    مستاجرحق بهره برداري ازمستاجره را به نفع خود دارد درصورتيکه حق تغييرشکل ياتغييرديگري درمستاجره را ندارد.
3.    بانک حق نظارت وبازديدازمستاجره را درطول قرارداد دارد.
4.    بانک مکلف است حداقل 20% قيمت تمام شده اموالي را بابت قسمتي ازمال الاجاره براي طول مدت اجاره پيش دريافت نمايد.
5.    5- مدت قرارداد با توجه به عمرمفيد اموال واگذارشده به شکل اجاره به شرط تمليک متغيراست به عنوان مثال مدت قرارداد اجاره به شرط تمليک براي خريد دفتر کار 10 سال ، خريد تاکسي تا 5 سال ، براي خريد اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون و بارکش تا 7 سال به تشخيص بانک ميتواند تعيين گردد.
(اجاره بشرط تمليک اموالي که عمر مفيد آنها کمتر از 2 سال است توسط بانکها مجاز نمي باشد)
6.    نرخ سود با توجه به بخش فعاليت متقاضي تعيين ميگردد.
 

► وام های زود بازده
وام بانک صادرات ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر