من هر جا تو اینترنت گشتم که آماری برای کل هزینه های چهارشنبه سوری با تعریف امروزی در ایران برای امسال پیدا کنم نتیجه ای پیدا نشد و برام جالب شد که این محاسبه سر انگشتی رو خودم انجام بدم و نتیجه رو به شما هم بگم:

4shanbe22

اول بریم سر خرید وسایل آتش بازی:

به طور متوسط فکر کنم بشه جمعیتی که می رن آتش بازی رو ۲ میلیون نفر تخمین زد که اگر ۱ میلیون نفر تماشاچی باشن و ۱ میلیون نفر بازی کنندگان، یه بازار خیلی بزرگ برای چین و ترکیه ایجاد کردیم که اگر هر فرد به طور متوسط ۲۰ هزار تومان جنس بخره می شه(که خیلی بیشتر از اینه) حدود ۲۰ میلیارد تومان تا اینجا.

اما آمار درمانی سال ۸۴ خبر می دن که هر مصدوم به طور متوسط ۴۰۸ هزار تومان هزینه درمانش هست که اگر فقط یک درصد مصدوم داشته باشیم این یعنی ۴ میلیارد تومان با فرض اینکه هزینه های درمانی از ۸۴ عوض نشده باشند.

خوب بعد از قشنگ کردن خیابونا توسط مردم نوبت کارگران محبوب شهرداریه که با کمک وسایل و بعضا مواد شوینده خیابون ها ، دیوارها، جوب ها رو تمیز کنن. فرض کنیم که هزینه تمیز کردن کل شهرهای ایران به جز تهران به اندازه ی ۱۰ برابر هزینه تمیز کردن تهران بشه. یعنی کل کشور در مجموع ۱۱ برابر تهران هزینه انجام بشه.

تهران ۲۰ منطقه داره که تمیز کردن هر منطقه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان از قرار دستمزد، مواد شوینده، خدمات موتوری و … خرجش می شه.(این به جز خرج تمیز کردن دیوارهای خونه های مردمه که به عهده خودشونه) یعنی تهران ۲ میلیارد تومان و ایران ۲۲ میلیارد تومان هزینه نظافتش می شه.

تا اینجا فکر کنم حدود رقم تخمین زده شده ۴۶ میلیارد تومان می شه که در حدود یک هفته در کشور خرج(دود) می شه.

اگر هزینه ای رو حساب نکردم لطفن کمک کنید تا محاسبه رو تکمیل تر کنم.

۴۶ میلیارد تومان چقدر پوله؟ همه با بنزین مقایسه می کنند که میشه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین ۴۰۰ تومان که سهمیه ۹۵۸ هزار ماشین تو یک ماهه.

ولی من همیشه یه حساب دیگه می کنم. که ۴۶ میلیارد تومان میشه هزینه ۴ کیلو گوشت که مصرف خوبیه برای یک ماه برای یک میلیون خانواده ۳ نفره نیازمند که با این گوشت رنگ از صورتشون باز می شه.

خود دانید. اصلن از این نوعش بخرید. بیشتر حال می ده:

4shanbe33