بنر

بازپرداخت كليه تعهدات ايران به بانك جهاني

يكشنبه ، 7 مهر 1392 ، 13:18

جانشين نماينده ايران در بانک جهاني در ادامه افزود: پس از اعتراض رسمي ايران به بانک جهاني و با هماهنگي‌هاي به عمل آمده با بانک جهاني، آن بانک اجازه نقل و انتقال تعهدات سر رسيد شده را از مراجع ذيربط اخذ كرد و اين امر موجب شد تا كليه تعهدات سر رسيد شده ايران در مواعيد مقرر و با همكاري مجدد بانک واسط بازپرداخت شود.
پول‌نیوز-معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از بازپرداخت كليه تعهدات سر رسيد شده دولت جمهوري اسلامي ايران به بانك جهاني خبر داد و گفت: با اين اقدام، بانك جهاني ايران را از وضعيت عدم اجراي تعهدات خارج و به حالت عادي بازگردانده است .

به گزارش مهر، بهروز عليشيري گفت: به دليل كوتاهي بانک جهاني در معرفي بانک واسط براي ايفاي تعهدات باز پرداخت اقساط وام هاي سررسيد شده و استنكاف بانک واسط معرفي شده براي انجام پرداخت هاي ايران به بانک جهاني، بازپرداخت اقساط در سررسيد مقرر با تأخير انجام شده بود.

جانشين نماينده ايران در بانک جهاني در ادامه افزود: پس از اعتراض رسمي ايران به بانک جهاني و با هماهنگي‌هاي به عمل آمده با بانک جهاني، آن بانک اجازه نقل و انتقال تعهدات سر رسيد شده را از مراجع ذيربط اخذ كرد و اين امر موجب شد تا كليه تعهدات سر رسيد شده ايران در مواعيد مقرر و با همكاري مجدد بانک واسط بازپرداخت شود.

رئیس سازمان سرمایه گذار و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: ساير تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به بانک جهاني ناشي از اخذ اعتبارات گذشته براي طرح هاي توسعه‌اي و زيربنايي كشور در حوزه‌هاي سدسازي و آب و فاضلاب كشور بالغ بر 616 ميليون دلار خواهد بود كه بازپرداخت آنها طي روال طبيعي و در سر رسيد اقساط هر يک از وامهاي مأخوذه به بانک جهاني پرداخت خواهد شد.

اخبارمنتخب بانکی دات آی آر:

================

► راز سرقت‌هاي پيامکي پايتخت فاش شد
حقایقی بسیار جالب درباره مک دونالد ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر