بانک صادرات - حساب قرض الحسنه سپهري آينده سازان

شنبه ، 30 شهریور 1387 ، 15:36
 
به منظور ترويج فرهنگ بانكداري در بين دانش آموزان به عنوان سازندگان جامعه فردا، حساب قرض الحسنه سپهري آينده سازان ارايه و با افتتاح حساب امكان استفاده از سپهر كارت ايجاد مي گردد.

1.    با درخواست پدر، مادر و يا قيم حساب قرض الحسنه پس انداز سپهري آينده سازان جهت فرزندان خود با رعايت مقررات مي گردد، حساب مزبور تابع شرايط عمومي حساب قرض الحسنه پس انداز سپهري مي باشد و در قرعه كشي حسابهاي قرض الحسنه شركت داده مي شود.
2.    حساب فوق با حداقل مبلغ 200.000 ريال افتتاح مي گردد.
3.    متقاضيان اينگونه حسابها از پرداخت هزينه صدور كارت معاف مي باشند.
4.    برداشت از دستگاههاي خودپرداز (ATM) توسط كارتهاي مذكور طي يك روز حداكثر 5 مرتبه و هر بار 50.000 ريال و همچنين خريد از پايان هاي فروش تا سقف مذكور امكان پذير مي باشد.

► بانک صادرات - حساب قرض الحسنه پس انداز سپهر
بانک صادرات - حساب پس انداز قرض الحسنه ویژه ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر