بانک صادرات - حساب های سپرده سرمایه گذاری ویژه

شنبه ، 30 شهریور 1387 ، 15:47

شرايط اختصاصي حساب های سپرده سرمایه گذاری ویژه بانک صادرات ایران

1.    حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و شركت در تقسيم سود در حال حاضر 500.000 ريال مي باشد.
2.    نرخ سود اينگونه سپرده ها حداقل 2 درصد بيشتر از نرخ سود علي الحساب سپرده كوتاه مدت در سال افتتاح سپرده مي باشد.
3.    سپرده در سررسيد بدون مراجعه مشتري براي دوره يا دوره هاي شش ماهه بعد تمديد خواهد شد مگر اينكه سپرده گذار به صورت كتبي دستور ديگري بدهد.
4.    سود اينگونه سپرده ها ماهانه به مشتري پرداخت مي گردد.
5.    چنانچه مبلغ سپرده قبل از پايان 30 روز از تاريخ افتتاح مسترد شود منافعي به آن تعلق نخواهد گرفت و در صورتيكه سپرده پس از پايان 30 روز مسترد گردد محاسبه سود متعلقه همانند سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت خواهد بود، بقيه مدت به روز توسط شعبه با نرخ سود علي الحساب سپرده كوتاه مدت سال افتتاح، محاسبه و به مشتري پرداخت خواهد شد.

 نرخ سود حسابهای سرمایه گذاری بانکها و موسسات مالی کشور

► شرایط عمومی افتتاح حساب های بانک صادرات ایران
بانک صادرات - حساب های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر