فروش اقساطی/ مسکن بانک سرمایه

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 19:14

::کدام بانک، کدام وام؟

در چارچوب بخشنامه شماره 86035 مورخ 13/05/86 و اعطای تسهیلات در قالب عقود مبادله ای بانک سرمایه اقدام به اعطای تسهیلات فروش اقساطی مسکن می نماید:
تعریف
منظور از فروش اقساطی مسکن عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مذکور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

شرایط تسهیلات
در صورتیکه خریدار قبل از سررسیدهای مقرر تمام یا قسمتی از بدهی خود را واریز نماید بانک مکلف است تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقیمانده تاسررسید قسط یا اقساط واریز شده به خریدار اعطاء نماید.

شرایط متقاضی
•    داشتن اهلیت قانونی
•    ارائه مدارک مورد نیاز
•    توانایی بازپرداخت اقساط(طبق ضوابط بانک)
•    داشتن حداقل 18 و حداکثر 65 سال سن

شرایط اعطای تسهیلات
•    حداقل مدت برای محاسبه میانگین روزانه موجودی دو ماه و حداکثر 12 ماه می باشد.
•    حداکثر ضریب اعطاء تسهیلات به میانگین موجودی دو ماهه 20% میانگین موجودی و به ازاء هر ماه سپرده گذاری 10% و تسهیلات اعطایی معادل 120% میانگین خواهد بود.
•    سقف تسهیلات حداکثر 500 میلیون ریال می باشد.
•    مبلغ تسهیلات: حداکثر معادل 70 درصد مبلغ ارزیابی ملک می باشد مشروط به اینکه مبلغ تسهیلات براساس مدارک مثبته و توان بازپرداخت متقاضی ، محاسبه گردد. ( در ضمن درآمد متقاضی می بایستی حداقل دو برابر قسط ماهانه باشد)
•    ملک مورد نظر می بایستی مسکونی، ششدانگ، بلامعارض، ارزنده، مفروز، واقع در محدوده شهری ، سهل البیع و دارای سند رسمی ( منگوله دار ) باشد.
•    مدت بازپرداخت : حداکثر 96 ماه
•    حداکثر عمرساختمان های مسکونی معرفی شده جهت دریافت تسهیلات به شرح ذیل می باشد:
o    آپارتمان مسکونی 5 سال
o    منزل مسکونی ( ویلائی) 10 سال
•    ملک موردنظر تا استهلاک کامل بدهی، در رهن بانک باقی خواهد ماند و می بایستی به هزینه مشتری تا پایان مدت بازپرداخت تسهیلات به نفع بانک سرمایه بیمه شود.
•    کلیه هزینه های مرتبط با نقل و انتقال، رهن، فک رهن، ارزیابی، بیمه ملک و ... به عهده متقاضی است.
•    خرید و فروش ملک بین زوجین و افراد تحت تکفل آنان، ممنوع می باشد.

مدارك مورد نیاز
1.    درخواست کتبی متقاضی ( تکمیل فرم مربوطه)
2.    مدارک شغلی
3.    کپی مبایعه نامه
4.    کپی از تمام صفحات شناسنامه مالک و متقاضی
5.    کپی اسناد ملک مورد نظر شامل اولین پایان کار ساختمان، صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت برای آپارتمان ها، تصویر تمامی صفحات سند مالکیت (برای سایر موارد) بنچاق، آخرین فیش آب، برق و گاز وکروکی ملک.
به هنگام مراجعه متقاضی به شعبه جهت ارائه مدارک به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است.
توجه: سایر اطلاعات موردنیاز از جمله کد ملی و کد پستی از متقاضی اخذ خواهد شد.
- بازپرداخت بصورت اقساط مساوی ماهیانه می باشد.
تبصره : در مواردی که متقاضی درخواست مبالغ بالاتر رادارا می باشند با مراجعه به شعب بانک می توانند طبق عقد مشارکت مدنی با بازپرداخت و یا تسویه تدریجی ازتسهیلات این بانک استفاده نمایند.► مشارکت مدنی/ احداث و تکمیل ساختمان بانک سرمایه
وام اعطایی احداث مجتمع های ساختمانی بانک ملی ◄

مطالب مرتبط

وام مسکن بانک مسکن

وام احداث یا تکمیل ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی بانک ملی

جعاله تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ بانک ملی

جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ بانک ملی