بنر

اخم نكن مهربان!

پنجشنبه ، 20 بهمن 1390 ، 08:34

چند شب پيش يكي از كارگردانان حاضر در جشنواره فيلم فجر در برنامه پارك ملت، انتقادي را درباره يك رفتار شايع شده در جامعه مطرح كرد كه قابل تأمل است. گفت كه فضايي بر رفتارهاي ما حاكم شده كه به جاي آنكه به روي همديگر بخنديم، براي هم اخم مي‌كنيم! با كمي دقيق شدن در اطرافمان مي‌توانيم مصداق‌هاي زيادي براي اين مسئله پيدا كنيم. براي نمونه:

 

 

۱- در تاكسي:
الف: مسافر سلام مي‌كند، راننده حال جواب دادن ندارد!
ب: راننده سلام مي‌كند، مسافر يا به سردي جواب مي‌دهد يا شگفت زده مي‌شود و سكوت مي‌كند!
پ: راننده آمادگي جواب سلام دادن را دارد، اما مسافر سلام نمي‌كند!
ت: مسافر سلام مي‌كند، نه راننده و نه سرنشينان ديگر جواب نمي‌دهند!

۲- در بانك:
الف: مشتري سلام مي‌كند، كارمند بانك جواب نمي‌دهد يا به سردي جواب مي‌دهد.
ب: مشتري بدون سلام كردن و خسته نباشيد گفتن، يكراست مي‌رود سر اصل مطلب!

۳- در ادارات و روابط كاري:
الف: يكي از همكاران كه كار قابل تحسيني انجام داده يا در كار كردن فعال و موفق است، از طرف همكاران ديگر يا مورد تشويق قرار نمي‌گيرد يا حتي در بسياري موارد، يا بايكوت مي‌شود يا مورد هجمه واقع مي‌شود!
ب: بسياري از ما وقتي وارد دفتر يا محيط كار خود مي‌شويم به جاي يك چاق سلامتي گرم كه مي‌تواند انرژي همكاران را چند برابر كند، يا سلام نمي‌كنيم يا يك سلام توي دماغي كه خودمان هم به زور مي‌شنويمش، تحويل حاضران مي‌دهيم!

جالب است كه فضا به سمتي پيش مي‌رود كه اگر كسي در تاكسي، مغازه، محيط كار يا هرجاي ديگري، گرم و صميمي سلام و احوالپرسي كند، چپ چپ نگاهش مي‌كنيم يا حتي ممكن است به او مشكوك شويم!(البته منظور از گرم و صميمي احوالپرسي كردن، شكستن حريم‌ها نيست). بعضي‌ها هم خيال مي‌كنند اگر با ديگران يك برخورد صميمي داشته باشند، كلاسشان پايين مي‌آيد! با اين نوع تفكر ممكن است شما هم برخورد كرده باشيد.

از نظر روانشناختي، يك سلام صميمي، يك احوالپرسي گرم مي‌تواند نه تنها خستگي را از طرف مقابل رفع كند بلكه انرژي و اشتياقش را براي كار كردن و حتي زندگي كردن دوچندان نمايد. از دل اين اخم كردن ها، جز فاصله و كدورت چيزي بيرون نمي‌آيد. همين اخم كردن‌هاي ماست كه باعث شده، به هم گران بفروشيم، كرايه اضافه بگيريم، اجناس را احتكار كنيم، شايعه بسازيم، وقتي اشتباهي مي‌كنيم، عذرخواهي نكنيم و رفتارهايي از اين دست.

در شرايطي كه دو فرد، صميمانه با هم برخورد مي‌كنند احتمال اينكه بخواهند همديگر را دور بزنند بسيار پايين‌تر است. البته بايد مراقب چرب زبان‌ها هم بود كه به نام صميميت، ما را مارگزيده نكنند كه ديگر حتي از ريسمان سياه و سپيد هم بترسيم!

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

► استخدام های استان فارس
استخدام های استان خوزستان-قسمت دوم ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر